Contact

Grasland

Op deze pagina vind u informatie over:

Grasland algemeen: Oogst:
– Graslandvernieuwing;
– Grasland aanleg;
– Doorzaaien;
– Grashakselen;
– Persen / wikkelen;
– Onkruidbestrijding;
– Opraapwagen.

Vernieuwen grasland
Standaard bewerkingen:
– doodspuiten graszode;
– frezen graszode;
– ploegen;
– kilveren;
– zaaiklaarmaken;
– inzaaien.

Bij het vernieuwen van een bestaand stuk grasland wordt eerst de bestaande graszode doodgespoten met RoundUp. Dit doen we met behulp van onze Delvano zelfrijdende veldspuit. Vervolgens wordt minimaal 10 dagen later (inwerkingstijd van de RoundUp) de graszode kapot gefreesd met onze 3 meter brede Teranova frees. Na het frezen wordt de graszode 25 cm onder geploegd met een 4-schaars Kverneland wentelploeg. (Wanneer er storend lagen in de ondergrond aanwezig zijn die zorgen voor een slechte afwatering kunnen deze worden aangepakt met bijvoorbeeld een diepploeg.) Het in profiel brengen van het land doen we met een 3,5 meter breed Bos kilverbord eventueel met laseraansturing. Om een sluitende grondbalans te krijgen wordt het land vooraf ingemeten en de hoogtes van het nieuwe maaiveld bepaald en uitgezet. Wanneer het land onder profiel is gebracht wordt het gras ingezaaid. Dit doen we met een Kverneland rotoreg-zaaicombinatie. Het zaaiklaarmaken en inzaaien gebeurt dan in 1 werkgang. Meestal zaaien we een grasmengsel van 50% BG3 en 50% BG11 eventueel gemengd met bijvoorbeeld klaver. Het zaaizaad dat wij gebruiken wordt standaard geleverd met certificaat/label, zodat de teler zeker weet dat het uitgangs materiaal betrouwbaar is. Graag adviseren wij u over het vernieuwen van uw grasland.

Aanleg grasland
Voor de aanleg van nieuw grasland op bijvoorbeeld akkerland/maïsland worden grotendeels dezelfde bewerkingen toegepast als bij vernieuwing van grasland zoals hierboven omschreven. Afhankelijk van de begroeiing wordt bepaald of deze moet worden doodgespoten en/of gefreesd of gecultivatord. Tevens moet worden bepaald of de ondergrond goed is voor grasland. Storende lagen kunnen beter vooraf aangepakt worden met bijvoorbeeld een diepploeg. Overige bewerkingen blijven gelijk. Graag adviseren wij u over de aanleg van nieuw grasland.

Doorzaaien grasland
Doorzaaien doen wij met een Vreedo doorzaaimachine. Deze heeft een werk breedte van 5,8 meter en een rijafstand van 7,5 cm.

Deze machine word gecombineerd met een wiedeg voorop de trekker.

Het zaaizaad dat wij gebruiken wordt standaard geleverd met certificaat/label, zodat de teler zeker weet dat het uitgangsmateriaal betrouwbaar is.

Onkruidbestrijding
Om de grasmat uit gras te laten bestaan is het nodig om het onkruid te bestrijden. Met onze 33 meter brede Delvano veldspuit verzorgen wij graag de onkruidbestrijding in uw grasland. Tevens adviseren wij u graag bij een onkruidprobleem.

Grashakselen
Voor het grashakselen wordt onze Claas Jaguar 870 ingezet. Voor het transport naar de kuil worden groot volumewagens gebruikt. Hierdoor wordt de capaciteit van de hakselaar optimaal benut. En dat scheelt net als bij de snijmais in tijd en dus in kosten. De kuil rijden we aan met onze Volvo L70D of L70F shovel eventueel met dubbellucht. Een goed aangereden kuil is de belangrijkste basis voor een goed eindproduct in de kuil. Ook kunnen wij kuilplastic leveren en indien nodig over de kuil heen trekken. Voor het met grond afdekken van de kuil wordt één van onze mobiele kranen ingezet. Hieronder een aantal foto’s van het hakselen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Contact
Wij zijn er trots op dat ons familiebedrijf al jaren een stabiele factor is, die altijd een stapje extra zet zodat alle klanten de kwaliteit krijgen die ze verwachten.
Copyright ©️ 2022  Van Donkersgoed B.V.
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram