Van Donkersgoed BV

Certificeringen

Om in de braches van zowel G.W.W. en het agrarisch loonwerk aan het werk te kunnen blijven, is het van belang om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook worden er door de opdrachtgever steeds vaker eisen gesteld aangaande veiligheid en kwaliteit. Met het behalen van onderstaande certificaten kunnen wij kwaliteit en veiligheid van de door ons uit te voeren werkzaamheden garanderen. Tevens dragen deze certificaten bij aan een positieve ontwikkeling van ons bedrijf op het gebied van organisatie, structuur, veiligheid en kwaliteit.

Waarom zijn wij gecertificeerd
Het doel van certificeren is het op het vereiste niveau brengen en verbeteren van de door ons geleverde diensten in de landbouw, GWW, cultuurtechniek. Met als resultaat de tevredenheid van klanten, werknemers en werkgevers te verbeteren en te voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Welke certificaten hebben wij:

VKL*2016-06: VoedselKwaliteit Loonwerkers
De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook devoedselveiligheidseisen uit EuropGap. De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland die agrarisch loonwerk verrichten.logo_VKL
VCA*2008/5.1: Veiligheids Checklist Aannemers
Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu stelt de overheid eisen aan werkgevers en werknemers. Ook verlangen steeds meer opdrachtgevers dat hun opdrachtnemers de Arbo-zorg goed hebben geregeld. In praktijk betekent dit dat de meeste opdrachten naar VCA-gecertificeerde bedrijven gaan. Een VCA certificaat kan worden verkregen wanneer een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.vca_logo
ISO 9001-2015: Kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 9001-2015 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee een bedrijf: (a) aantoont dat zij in staat is consequent producten te leveren die voldoen aan de eis en van de klant en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, en; (b) voor klanttevredenheid zorgt door effectieve toepassing van het systeem, onder meer door processen gericht op continue verbetering en een constant niveau. De eisen in deze norm zijn van toepassing op alle organisaties, ongeacht type, omvang en geleverd product. Het is de bedoeling dat alle eisen van deze norm worden toegepast. In sommige situaties kunnen bepaalde eisen echter worden uitgesloten.