Van Donkersgoed BV

Midi grader

Midi grader

Toepassingen:
Profileren smalle paden
>2.5m¹

Profileren kleine  oppervlakken

Opschaven zandwegen en halfverharde wegen.

Profileren bermen & Inzaaien bermen

2,5 m¹ bladbreedte
– Lage aanvoerkosten
– Zeer geschikt voor klein werk
– Compact en dus wendbaar.
– Kan aangestuurd worden met:

– Laser

– Tracer

– Gps+

– Uts

CAT_8984 (verkleind) CAT_9026 (verkleind) CAT_9081 (verkleind) CAT_9037 (verkleind)