Van Donkersgoed BV

Certificeringen

Om in de braches van zowel Grond, Weg en Waterbouw en het agrarisch loonwerk aan het werk te kunnen blijven, is het van belang om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook worden er door de opdrachtgever steeds vaker eisen gesteld aangaande veiligheid en kwaliteit. Met het behalen van certificaten kunnen wij kwaliteit en veiligheid van de door ons uit te voeren werkzaamheden garanderen. Tevens dragen onze certificaten bij aan een positieve ontwikkeling van ons bedrijf op het gebied van organisatie, structuur, veiligheid en kwaliteit.

Waarom zijn wij gecertificeerd
Het doel van certificeren is het op het vereiste niveau brengen en verbeteren van de door ons geleverde diensten in de landbouw, grond  weg en waterbouw en cultuurtechniek. Met als resultaat de tevredenheid van klanten, werknemers en werkgevers te verbeteren en te voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Het werk wat wij verrichten doen wij altijd onder het bezit van onze certificaten. Wilt u weten welke certificaten wij hebben neem dan contact met ons op.